Search News Posts

  • Holland: +31 620 361 578

  • France: +33 610 155 523

Kweker van pootgoed voor sierplanten in Duitsland

Een grote kweker van sierplanten pootgoed in Duitsland gebruikt Greenspec om verlichting en warmte van de planten te regelen.

De kas

De kas met 24 afdelingen is net gerenoveerd. Het technische materiaal is daarbij aangepast en vernieuwd. Een van de belangrijke elementen is de juiste hoeveelheid licht voor de kleine zaailingen om de juiste groei te krijgen.

De kweker gebruikt twee WKK -installaties, die met een apart systeem aan- en uitgeschakeld worden.

De planten

De heel gespecialiseerde kweker levert zaailingen en pootgoed voor verschillende tuinplanten. Om te beginnen wordt uitgezaaid in speciale plant-trays. Deze worden met een aan elke plant aangepast grondmengsel gevuld. De planten worden opgekweekt voor de verkoop in 2 tot 4 weken. Om elke plantensoort optimaal te laten kiemen en groeien, moeten licht, temperatuur en water tot in detail geregeld worden. De planten worden verplaatst door de kas-afdelingen in de groeitijd. Hiervoor zijn speciale rollenbanken geïnstalleerd in de kassen. Er wordt dan gecombineerd tot de planten in één afdeling dezelfde licht en temperaturen gebruiken kunnen. De watergift, die met een speciaal systeem aangestuurd wordt (niet door Greenspec)  kan binnen een afdeling nog per sectie verschillend zijn.

De Greenspec installatiie

De installatie bestaat uit een GSC met 16 AFPs. Sommige AFPs regelen het water-mengsysteem. De andere AFPs regelen het belichtingssysteem en de verwarming.

De kweker gebruikt 2 generatoren voor elektriciteit en verwarming. Deze worden met een apart systeem geschakeld, afhankelijk van licht en warmtebehoefte. Er is een speciale versie van het verlichtingsprogramma, waar de prioriteit gezet kan worden. Als het energiesysteem aan zijn limiet is, worden er volgens de voorinstelling teelten naar behoefte afdelingen tijdelijk afgeschakeld.

Buiten het Greenspec systeem zijn er andere geautomatiseerde systemen, zoals de watergeef-installatie.

Klik hier voor meer details