Search News Posts

  • Holland: +31 620 361 578

  • France: +33 610 155 523

Greenspec hardware gemonteerd in uw kas

De Greenspec hardware bestaat uit drie elementen:

Een centrale computer  met elektronische eenheden met in- en uitgangen verbonden door glasvezel:

Om te beginnen bepaalt u hoeveel ingangen en uitgangen er aanwezig zijn resp. geïnstalleerd gaan worden in uw kas. Dat bepaalt hoeveel elektronische eenheden AFP er nodig zijn. Greenspec kan verschillende types AFP aanbieden. Deze bevatten verschillende hoeveelheden uitgangen, om aan te sluiten bij de te schakelen eenheden. Het maximum is 63. En de AFPs bevatten ook verschillende hoeveelheden ingangen, met 20 als maximum.

U kunt kiezen uit een paar verschillende types computers, de GSC, Greenspec System Control. Deze computer regelt de functies van alle installaties in de kas. Sinds 2019 gebruiken we W10 embedded in de nieuwe systemen, oudere systemen kunnen we updaten. U kunt het programma instellen met flexibele software. De computer slaat de instellingen en de uitgelezen gegevens op de harde schijf op. En het systeem kan alarmen doorgeven: op het scherm, per sms, email en per app.

De AFPs en de centrale GSC zijn verbonden met glasvezel. De communicatie gaat via de opto connector die op alle elementen aanwezig is. Er is een snelle stabiele communicatie, die in alle omstandigheden werkt en snel te installeren is. Uitbreiden is simpel.

We leveren een aantal speciale sensoren die we zelf produceren en aanpassen. En we hebben een lijn handige sensoren voor gebruik in de kas.

Afp
GSC
Opto connector
opto line 2019

Stap voor stap investeren in de Greenspec hardware

De Greenspec hardware is modulair. U kunt al beginnen de computer en maar één of twee AFPs. (Er is een gelimiteerde softwareversie, voor maximaal 2 AFPs)

Elke keer dat u wilt uitbreiden kan er eenvoudig een extra AFP eenheid op de glasvezelkabel aangesloten worden en daarmee ook aan de computer.

De hardware wordt automatisch snel herkend door de communicatie software en de aansluitingen zijn door een installateur al snel ingesteld.

Daarna kan de software met de extra mogelijkheden in de kas al weer opgestart worden. Meestal hoeft U niet een nieuwe versie software te kopen, alleen als u een gelimiteerde versie heeft gekocht. (zie software).