Search News Posts

  • Holland: +31 620 361 578

  • France: +33 610 155 523

Regeling van water en meststoffen door Greenspec voor de beste groei

Regel water en bemesting met de Greenspec software

De Greenspec regeling van water en meststoffen wordt in vele types kassen voor heel verschillende teelten gebruikt, zie de pagina’s met klanten voorbeelden.

We helpen u om de optimale groei te verkrijgen. Daarvoor geven we goede overzichten, een eenvoudige manier om de watergift in te stellen en alarmen als er een probleem optreedt.

Voor dagelijks gebruik is er een quick-start bladzijde, deze functie zult u als startpagina voor het regelen van de waterinstellingen gaan gebruiken.

En u zult vaak de pagina Unit View gebruiken: daarop vindt u een overzicht van alle uitgevoerde watergiften. Vanaf deze pagina kunt u snel extra wijzigingen doen, bijvoorbeeld bij weersveranderingen.

Uw eigen dagelijkse werk

Normaal wordt voor elke dag een aantal watergiften per teelt gepland. Deze kunnen gekozen worden uit een aantal standaard instellingen, op vaste tijden, afhankelijk van zonnestraling enz.  U kunt van type wijzigen, extra starts toevoegen of juist enkele verwijderen. Vervolgens kunt u kijken of de kranen goed zijn geactiveerd en dat zo nodig wijzigen.

Geef de gewenst pH en EC in en het systeem zal de waterkwaliteit aanpassen. Als er een probleem is, volgt een alarm.

Voor meer informatie kunt u het korte handboek downloaden.

Voorinstelling van de watergift

Uw installateur zal al voor-instellingen maken van een heel stel elementen wanneer hij de watergift-sectie voor u instelt. De teeltadviseur kan u verder helpen bij de instellingen.

Een paar voorbeelden:

  • Instelling van de tijd en het volume van pompen, kranen, druppelaars.
  • Programmeren van de beste waardes voor de meststof verdunning met de juiste pH voor uw teelt.
  • Instellen en activeren van een aantal extra types van starts.  Afhankelijk van weersomstandigheden zoals temperatuur en zonnestraling kunnen deze aangepast worden.
  • Gebruik de nieuwe software functies voor het beheren van de watersilo’s en voor het hergebruik van drainwater.
Overview Water gifts
Water
startplan
Flexible start options
Flexible start options