Search News Posts

  • Holland: +31 620 361 578

  • France: +33 610 155 523

Greenspec service na de installatie

Service nadat alles opgestart is en uw installatie begint te draaien

In de periode van planning en productie hebt u service en ondersteuning van Greenspec nodig.

Greenspec werkt waar mogelijk met lokale installateurs. De lokale installateur kan voor u de basis instellingen maken. Hij kan u ook instructie geven in uw eigen taal. Hij heeft contact met Greenspec voor bijzondere instellingen en in het geval dat u extra wensen heeft.

Het systeem wordt aan uw kas aangepast. Daarna kunt u samen met uw teeltadviseur plannen hoe het systeem moet draaien voor de beste teelt.

Als alles eenmaal draait hebt u meer ondersteuning nodig:

  • voor onderhoud en reparatie van uw Greenspec systeem hardware
  • om een aantal sensoren van tijd tot tijd te ijken en de resultaten goed in de software op te slaan.
  • om u te helpen met het verbeteren van de instellingen van uw systeem, voor aanpassingen aan verschillende seizoenen en bij een teeltwisseling.

Natuurlijk is de Greenspec installateur niet verantwoordelijk voor het teeltplan. Hij kan alleen tips geven over het instellen van de software zodat u het teeltplan zo goed mogelijk kunt toepassen. Natuurlijk is uw teeltadviseur degene die u hierover het best kan adviseren.

Denk eraan dat het systeem onderhoud nodig heeft. Belangrijke elementen:

  • De conditie van de optische communicatelijn: de installateur kan met aparte diagnostiek in de software controleren of de snelheid nog klopt en er geen breuken in de lijn zijn.
  • Hij kan de correct instelling en het bereik van de sensoren controleren
  • Een paar sensoren hebben een beperte levensduur: vooral de CO2 sensor en de pH sensor. Deze moeten minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd en gecalibreerd worden. En zonodig uitgewisseld.

Greenspec service door installateurs voor de klant

Wij van Greenspec raden u sterk aan om een service contract af te sluiten voor instelling en bijstelling van de Greenspec software en hardware. Normaal is de installateur daarvoor de aangewezen persoon.

Als geen installateur direct beschikbaar is, kan Greenspec een deel van de sevice overnemen. Maar dat geldt niet voor alle onderhoudswerkzaamheden. Neem contact op voor informatie.

CO2 sources
CO2 sources
energy sources
energy sources
greenhouse elements
greenhouse elements